Co warto wiedzieć o zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest wówczas, gdy osoba pracująca nie może z przyczyn zdrowotnych wypełniać swoich obowiązków. Przysługuje ono pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę, a także tym pracującym w ramach umowy-zlecenia i opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z otrzymaniem L4 wiążą się pewne zasady, które powinien znać każdy pracodawca oraz jego podwładni.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie?

Pracownicy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymują zwolnienie, które świadczy o tymczasowej niedyspozycji do pracy. Zaświadczenie to wystawiane jest również wówczas, gdy zatrudniona osoba musi sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny – np. dzieckiem. Za wydanie takiego dokumentu odpowiada lekarz, na podstawie badania stanu zdrowia. Obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane mogą być również w oparciu e-konsultacje, których udziela np. internista online. Podczas badania specjalista potwierdza, czy przerwa od pracy jest uzasadniona. Samo zwolnienie nie jest już wystawiane w postaci papierowego dokumentu. Od 1 grudnia 2018 roku, zaświadczenie to ma formę elektroniczną i funkcjonuje jako tzw. e-ZLA. Takie zaświadczenie jest odpowiednikiem dawnego formularza L4 i potocznie wciąż bywa tak nazywane.

Jak wygląda proces wystawiania zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli pacjent wyrazi potrzebę uzyskania wydruku elektronicznego zwolnienia, lekarz ma obowiązek je dostarczyć. Podstawę stanowi jednak formularz online. W obu przypadkach, pracownik nie musi osobiście przekazywać odpowiedniego druku pracodawcy. Po wypisaniu e-ZLA przez lekarza, dane dotyczące zwolnienia są automatycznie dostarczane do ZUS oraz osoby zatrudniającej. Fakt rejestracji zaświadczenia w systemie można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta, w którym znajduje się też każda wystawiona przez internet
recepta online oraz wszystkie e-skierowania. Pracodawca ma natomiast dostęp do zwolnień pracownika na swoim profilu Platform Usług Elektronicznych PUE, prowadzonej przez ZUS. Nie posiada on przy tym wglądu w kod choroby stanowiącej podstawę do przyznania L4 przez internet.

Chora kobieta na zwolnieniu lekarskim

Czy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskich można otrzymywać wynagrodzenie?

Pracownikowi pozostającemu na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, jeżeli jest objęty ubezpieczeniem. Warunkiem uzyskania wypłaty w tym czasie jest opłacanie składki chorobowej, która ma obowiązkowy charakter dla każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę. W przypadku umowy-zlecenia, pracownik może zdecydować się dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Prawo otrzymywania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego zależy od faktu nieprzerwanego ubezpieczenia przez okres 30 dni dla pracowników etatowych, a także 90 dni dla zleceniobiorców. Od tych zasad istnieją jednak pewne odstępstwa. Sama wysokość chorobowego wynagrodzenia i zasiłku zależy od przyczyn braku dyspozycyjności. Większość pacjentów uzyskuje na zwolnieniu 80 proc. całej wypłaty.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

W zależności od przyczyn i rodzaju problemu zdrowotnego, na zwolnieniu lekarskim można przebywać maksymalnie 182 lub 270 dni. Wynagrodzenie chorobowe przyznawane jest pracownikowi przez początkowe 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, przy czym w przypadku osób powyżej 50. roku życia okres ten wynosi jedynie 14 dni. Wypłaty udziela wówczas pracodawca. Zasiłek chorobowy przyznawany jest pracownikowi od 34. dnia choroby, a analogicznie u pracowników powyżej 50. roku życia od 15. dnia. W tym przypadku za wypłatę odpowiada ZUS lub ewentualnie dalej pracodawca, jeżeli do ubezpieczenia zgłasza przynajmniej 20 osób. Z L4 warto korzystać w razie potrzeby, jednak nie wolno go nadużywać. Chory organizm nie może być nadmiernie przeciążany, ponieważ uniemożliwi pracownikowi spełnianie obowiązków zawodowych. Złe samopoczucie znacząco ogranicza możliwość pracy z pełną efektywnością, dlatego w przypadku wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia warto skonsultować się z lekarzem i poprosić o e-zwolnienie.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.